Hva skjer hvis du blir syk når du er på sommerferie?

Sommer og ferie innebærer økt reiseaktivitet for mange, og vi ønsker selvfølgelig ikke at det skal skje noe uforutsett på turen. Men om det likevel skulle skje er det to ting du bør ha med i bagasjen; reiseforsikringsbevis og – om du drar til et EØS-land eller Sveits – et europeisk helsetrygdkort.

Den viktigste dekningen i en reiseforsikring er reisesyke og hjemtransport. Har du ikke dekning for det kan du få store utforutsette utgifter. Hvilke utgifter som dekkes kan du se i faktaboksen nederst.

Med reiseforsikring i SpareBank 1 SMN er du trygg hvis ferien må avbrytes eller en ulykke oppstår. Velger du Topp Reiseforsikring dekkes alle typer reiser året rundt, uten krav til overnatting eller flyreise. I tillegg til reisesyke og hjemtransport inneholder det en helårs reiseforsikring elementene reisegods, forsinkelse av reise eller reisegods, ulykke, avbestilling av reise, erstatningsansvar på reise og rettshjelp. Med topp reiseforsikring er du dekket på alle typer reiser året rundt uten krav til overnatting eller flyreise – bytur, hyttetur og helgeturen til København. Forsikringen gjelder fra du forlater bostedsadressen.

Før du reiser bør du også ta deg tid til å lese gjennom sikkerhetsforskriftene som gir deg en god beskrivelse av hvordan man skal opptre for å unngå skade. Disse viser forsikringstakers ansvar for å forebygge at skade inntreffer, og for å begrense skader som skulle inntreffe.

Trenger jeg reiseforsikring hvis jeg har europeisk helsetrygdkort?
I EØS-land eller Sveits vil europeisk helsetrygdkort dokumentere at du har rett til å få dekket utgifter til nødvendig medisinsk behandling når du oppholder deg midlertidig i et annet EØS-land eller Sveits, på lik linje med oppholdslandets borgere.

Men det er viktig å få med seg at mange land ikke dekker utgifter til helsetjenester fullt ut via europeisk helsetrygdkort – noe som også kan gjelde sykehusopphold. Kortet dekker heller ikke ekstra utgifter til hjemreise fordi du er blitt syk eller utsatt for en ulykke, med mindre du er innenfor Norden. For mer info og bestilling av europeisk helsetrygdkort se helfo.no.

I bagasjen tar du med reiseforsikringsbevis og europeiske helsetrygdkort. Her står telefonnummer du skal ringe om det skjer noe. Vi ønsker deg en god ferie!

Share on Facebook

Det dyreste du gjør i år kan være å ikke åpne selvangivelsen

Det dyreste du gjør i år kan være å ikke åpne selvangivelsen.

Er du klar over at det er du som selv har ansvar for alle opplysningene i selvangivelsen, selv om de er rapportert direkte fra arbeidsgiver eller banker? Et raskt overblikk og disse syv kontrollpunktene kan hjelpe deg å unngå en ubehagelig overraskelse.

  1. Sjekk at det ikke er feil i oppgitt inntekt. I noen tilfeller er det ført opp feil, eller lagt til poster som ikke er skattepliktig i rapporten fra arbeidsgiver.
  2. Kontroller at ligningsverdi av bolig ikke er satt høyere enn 30 % av markedsverdi. Dersom du er i tvil vil banken i mange tilfeller kunne hjelpe deg med en enkel vurdering basert på tilgjengelige omsetninger i området.
  3. Sjekk at eventuelt fagforeningsfradrag er med – fradraget er nå økt til maksimalt 3.660 kroner.
  4. Har du hatt sykdomsutgifter over 9.180 kroner i 2011 – da kan du få fradrag!
  5. Husk fordeling av rentefradraget – samboere kan skrive egen avtale om fordeling av renteutgifter.
  6. Er du under 34 år, og ikke har fått BSU-fradrag? Bare 17 % av våre kunder klarer å fylle opp BSU-kontoen før de fyller 34. En fast spareavtale er den sikreste veien til å få fyllt opp kontoen med nye 20.000 kroner før nyttår.
  7. Reisefradraget er viktig for deg som pendler, og for mange mangler også automatisk utfylling av barnepassutgifter

 

Rett fordeling av fradragene?

Mange kvinner i parforhold taper på at de tar en større andel av husholdningsutgifter. I tillegg er det også slik at fradrag ofte er skjevt fordelt. Har dere gått gjennom økonomien for å sikre at begge har oversikt over økonomien, slik at ikke en av dere ender opp som en fradragstaper?

Det har vært mye skrevet om hvordan kvinner lett taper i parforhold. Dette fordi de tar en større andel av løpende husholdningsutgifter, og ikke i like stor grad betaler for bolig og investeringer. Faktisk så er nesten 7 av 10 som er hovedlåntaker på lån i dag menn.

Svært mange er samboere, og da er selvangivelsen også en god mulighet til å sette seg ned å skaffe seg en felles oversikt over økonomien. For mange så betaler begge på lån, mens bare en av partene benytter rentefradraget. Pass på at fordelingen oppfattes som rettferdig, og at hele fradraget blir benyttet. Det har ingen betydning for total skatt om fradraget føres på den med høyest lønn, så lenge begge har tilstrekkelig inntekt til å benytte fradraget.

Husk også at det å dele innsyn i hverandres økonomi gjennom selvangivelsen kan være ett godt utgangspunkt for å gjøre avtaler om økonomi, og ikke minst om hvordan man sikrer hverandre dersom noe skulle skje. Alt for få samboere har tenkt på gjensidig forsikring.

For ektefeller har man faktisk rett til innsyn i hverandres selvangivelser. Også her vil en gjennomgang kunne være fin for å sikre at begge har full forståelse utgifter, verdier og forpliktelser.

Dersom man skal planlegge fremtiden er det viktig at begge har en like god forståelse av status. 

 

Share on Facebook