Budsjett 2013 – Skaun kommune

Skaun Høyre har i formannskapet 15.11 fremmet forslag om budsjett for 2013. Dette er basert på rådmannens budsjettnotat. Notatet viser at den normale driften av Skaun kommune nå går i balanse. Det har vært en tøff omstilling for mange, men vi ser nå at der nødvendige omstillingsarbeidet nå bærer frukter.

For 2013 og 2014 er det “gode tider” for kommunen, men det er også i gode tider at man kan gjøre tiltak for å møte de dårlige. Med investeringen som nå er i løypa, med utbygging av skolene i Børsa og Buvika, og ny barnehage i Buvika på tilsammen kr 230 millioner, så vil man i 2015 og 2016 ha en underdekning på kr 5 millioner per år. Dette må man allerede nå ta tak i. Her er ikke eiendomsskatt det riktige svaret.

Skaun Høyre er enig i rådmannens prioriteringer innen skole hvor man øker budsjettet med kr 1,3 millioner, og de nevnte skole- og barnehagebygg. Og ja, vi er bekymret for de innsparingene som må komme utover i økonomiperioden. Det er derfor at vi også har fremmet et forslag om å se på skoleområdet. Vi mener at Norconsult må fullføre arbeidet for å kvalitetssikre at vi får landets beste skoler, både pedagogiske og økonomisk. Her må ingen steiner være “usnudd”.

Skaun Høyre innstiller derfor på rådmannens budsjettforslag, men vi tar vekk den økte eiendomsskatten på verker og bruk.

Share on Facebook

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>