Samfunnsutvikling: Skole og læring

Dette er et område hvor de fleste har en mening, og ikke minst alle vet bedre enn «de andre». Så jeg skal forsøke å holde meg innenfor det jeg tror jeg kan mene noe om :-)

Skaun kommune starter nå opp et arbeid med å planlegge for fremtiden. Viktige spørsmål blir:

  • Hvor mange innbyggere har vi om 15-20 år? Hva er alderssammensetningen, og hvor vil de bo?
  • Hvilke kommunale tjenester skal de ha? Hvor skal de ligge? Hvilke tjenester skal kommunen tilby, og hva kan de kjøpe av andre?
  • Hvilken skole ønsker vi oss i Skaun? Da tenker jeg på innholdet, og ikke fysiske bygg.

I kommunestyremøtet 10. juni tok jeg opp følgende: Vi har gode skoler, gode lærere og dyktige rektorer, men er vi flinke nok til å gi alle elever en god start? Det er viktig at alle elever allerede i en tidlig alder får kjenne den gode følelsen det er å mestre. Det er sårt at noen elever bruker all energi på å stave seg igjennom leksene ”bokstav for bokstav”, mens andre raser igjennom og kan fordype seg i stoffet. Nevner i parentes at vi selvfølgelig også må gi de som er i den øvre enden av skalaen utfordringer på sitt nivå.

Vi skal ikke glemme at det er foreldrene som har det viktigste ansvaret ved å følge opp sine barn.

Fagnettverket for skole og barnehager har i et fellesnotat til kommunestyret beskrevet hva de gjør, og hva som kan være nye tiltak. Her er det mye bra. Det er sikkert lett å være enig i at vi må få til en varig dreining fra økt bruk av spesialundervisning, til mer innen ”tidlig innsats” og ressurser til PP-tjenesten. Utfordringen er selvfølgelig å få dette til. Her må vi ha fakta på bordet: Hva bruker vi ressursene på innen spesialundervisning, og hva kunne man eventuelt ha gjort tidligere for og unngått noe av dette? All spesialundervisning kan man selvfølgelig ikke kutte ut.

Jeg sa i kommunestyremøtet at jeg er villig til å bla opp ”noen millioner” på tiltak, hvis det kan føre til en varig dreining fra en økning i spesialundervisning, til mer ressurser innen «tidlig innsats». Det er her vi trenger en omforent plan. Vi kan ikke bare ”pøse på” med penger inn i skolen. Jeg mener derfor at politikere og skoleledere må sette seg ned sammen for å finne de gode løsningene. Vi skal bidra med ressurser, men vi må ha en omforent plan.

Skolen er viktigst for dem som trenger den mest!

Share on Facebook

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>