Folkevalg – ombudsmann – politiker

Er dette en selvmotsigelse? Nei, vil mange mene, lokalpolitikere er folkevalgt, og som lokalt folkevalgt blir man en naturlig ombudsmann for de som har stemt på en.

Men det er en balanse her, man skal også være konsekvent (gjerne forutsigbar) i sin gjerning. Det er tre saker som i det siste har gått lokalt hvor det har vært «snublet» litt:

  • Reguleringsplanen på Børsøra. Ja, man skal ivareta det lokalt bevaringsverdige bygningsmiljøet, og man skal også ivareta naturmangfoldet. Dette er nå lagt inn i reguleringsplanen. Men man har siden 2003 en kontrakt med en grunneier om at man kan oppføre to boliger på tomten. Da blir det galt at man i «siste time» foreslår å fjerne det ene huset. Det blir et feil signal å sende grunneiere i kommunen at man ikke kan stole på en vedtatt reguleringsplan.
  • Trafikksikkerhetsmidler er det knapt med i de kommunale budsjett. Derfor har man en trafikksikkerhetsplan hvor Plan- og Miljøutvalget har prioritert de tiltak som skal gjennomføres. Da blir det galt å ta ”ad-hoc saker” utenom denne planen. PMU må prioritere tiltak innenfor de tildelte midler. Og igjen, ja tiltaket på Buvikåsen er viktig, men er det viktigere enn de andre på listen? Hvilket signal sender man til de som står som nr 1, 2 og 3 på listen?
  • Ruspolitikk og serveringstider. Det er foreslått at dette nå skal reguleres i en forskrift. Denne skal sendes ut på høring før kommunestyret gjør det endelige vedtaket. Da er det viktig at man sender ut på høring det man faktisk ønsker, og ikke det som ”noen mener”. Poenget med en høring er å få innspill på det man vil foreslå når den tid kommer. Her fikk formannskapet heldigvis gjort endringer slik at man sender ut en forskrift på høring som er i tråd med det man ønsker.

Ja, lokalpolitikere skal ivareta innbyggernes ønsker og behov. Men man skal også passe seg for de signalene man sender ut. Hvis man ikke er konsekvent og forutsigbar, så blir kommunen vanskelig å styre.

Share on Facebook

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>