Året ebber ut …

Det gjelder også det politisk, som kulminerte med kommunestyre i går (7.12) med budsjettet for 2012 som hovedsak. Ikke overraskende var det budsjettforslaget fra Sp, Krf, Buviklista og Sv som til slutt fikk flest stemmer. Høyres budsjettforslag falt i første stemmerunde, og vi måtte derfor stemme alternativt mellom ”flertallsgruppen” og Arbeiderpartiet sitt. Vi endte opp med forslaget fra ”flertallsgruppen” til tross for at forslaget til Ap hadde mye godt i seg (ungdomskonsulent, utbygging av skolen på Venn, men det hadde eiendomsskatt i 2012).

Det er to ting som jeg vil kommentere spesielt:

  • ”Flertallsgruppen” har tatt inne både ny skole i Børsa og barnehage i Buvika. Dette gir store investeringer som jeg mener ikke er forsvarlig med de inntekter kommunen har. Derfor må vi prioritere skolen i denne gangen. Det er mange i ”flertallsgruppen” som er opptatt av kommunens gjeld, og de har nok fått enda mer å bekymre seg over nå.
  • Det andre området, er evnen til å se litt lengre fram enn økonomiplanen (2015). Høyre fremmet et forslag om at man i forbindelse med rulleringen av kommuneplanen i 2012 også må se på skolestrukturen i forhold til det pedagogiske, driftsbudsjett og størrelse på nye bygg. Her fikk vi støtte fra Ap (–takk!), men det er helt utrolig at ”flertallsgruppen” IKKE vil være med på dette. Man vil tydeligvis starte bygging av ny skole i Børsa UTEN å se på hvor mange elever som kan komme dit. Man vil ikke vurdere å gjøre noe med den skolen som er ”sprengt”, nemlig Venn som har 128% belegg.

Forhåpentligvis kan julefreden få Sp, Sv, Frp, BL og Krf på andre tanker, slik at man ikke bruker 125 millioner uten at man har planlagt for fremtiden.

Da ønsker jeg alle i Skaun en riktig god jul, og et spenstig nytt år!

Share on Facebook

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>