Budsjett 2012

Vi politikere er nå i innspurten på budsjettarbeidet for 2012. I dag vedtok formannskapet et forslag på budsjett som skal ligge ute på høring i 14 dager, før det skal opp til endelig behandling i kommunestyret onsdag 7. desember. Vi har holdt på med budsjettet siden juni hvor vi hadde en strategikonferanse med enhetsledere og tillitsvalgte. Her kom det opp noen forslag på tiltak, men ikke mange nok. Så hadde vi en ytterligere raffinering på en tilsvarende konferanse i høst. Resultatet ble konkretisert i f-skapet 2.november.

Uavhengig av politisk ståsted, så tror jeg det er stor enighet om at Skaun kommune kommer svært dårlig ut når det gjelder inntekstoverføring fra staten. Skaun kommune er svært kostnadseffektiv, og vi leverer tjenester som blir godt mottatt av innbyggerne. Vi kan være stolte av våre ansatte! Og de ansatte skal være stolte av sin rådmann! Rådmannen la fram en oversikt som viser hvor stor andel av gjennomsnittsinntekten Skaun får. Vi får bare 82%, mens andre nabokommuner får opp mot 150%. Vi skal ikke misunne våre naboer en større inntekt, de har nok større utfordringer enn oss, men at vi som vekstkommune ikke får dekket ”voksesmerten” er tungt å svelge.

Skaun Høyre fremmet forslag om å utsette bygging av ny 6 avdelings barnehage i Buvika. Dette gjorde vi ikke av økonomiske hensyn, men ut fra vurdering av hvilke konsekvenser dette får på annen infrastruktur. Bygger vi oss bare inn i et nytt problem med tanke på skolekapasiteten i Buvika? Er vi ikke alle enig om at skolen i Børsa bør bygges ut? Og er det ikke på Venn hvor skolekapasiteten er mest prekær? Dette er spørsmål som må besvares i samfunnsdelen av kommuneplanen i 2012.

Ellers kom det fram under møtet i dag at det var ”funnet” ytterligere 9 millioner i perioden grunnet lavere låneopptak. Dette hadde flertallsgruppen allerede fått med seg, og hadde lagt inn i sitt budsjett, men de har likevel et ”svart hull” på om lag 16 millioner. Mer enn det som rådmannen har i sitt forslag. Skulle tro at ”omstilling” og at ”driftsnivået er for høyt” hadde kommet i bevisstheten til de fleste iløpet av forrige periode. Man må tørre å si noe om retning, spesielt når enhetslederne ber om det gjennom sine forslag.

Høyre har lagt fram et budsjettforslag med ca 7,7 mnok i underbalanse, men så har vi heldigvis de 9 nye millionene i bakhånd. Ergo er vi i vater!

Share on Facebook

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>