Pleie- og omsorgstilbud i Skaun

Skaun kommune har et godt behandlingstilbud på Rossvollheimen. Dette har vi først og fremst fordi vi har så mange kompetente medarbeidere, og en dyktig enhetsleder. Det har vært diskutert om vi har nok plasser til pleiepasientene våre i fremtiden, her må vi følge med og legger planer slik at vi alltid har nok plasser.

I den andre enden av skalaen har vi hjemmesykepleien og hjemmehjelp. Her har vi i Skaun også et godt tilbud. De hjelper våre innbyggere til å kunne bo hjemme så lenge det er mulig. Det som er utfordringen framover er å kunne bruke mer teknologi, eller det som man kan kalle omsorgsteknologi. Enkle ting som selvgående støvsugere og enkle sensorer, kan både frigjøre flere varme hender og gi pårørende en trygghet.

Så vil den observante leser se at det mangler noe mellom pleieplasser og hjemmesykepleien. Her har vi i dag Vennatunet og Tangentunet. Vi bør få flere slike bo-kollektiv i Buvika, Børsa og på Venn. Det er viktig at man også får store og gode fellesområder inne og ute på slike tun slik at det blir et godt samhold mellom beboerne slik at man unngår isolasjon og ensomhet.

Det som uansett er en utfordring for den enkelte, pårørende og kommunen, er den nødvendige flyttingen mellom egen bolig, bokollektiv og/eller pleieplass. Dette er en stor belastning på den enkelte. Her er det viktig at kommunen fortsatt behandler den enkelte med respekt.

Høyre mener det viktigste at bestemor bæres på gullstol, og ikke nødvendigvis hvem som bærer den.

Share on Facebook

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>